Стаття тарифів


ОПЕРАЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ*Стаття тарифів

^ Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

UAH

USD

EUR

UAH

USD

EUR

UAH

USD

EUR

Плата за відкриття картрахунку, проведення розрахунків по картрахунку та оформлення основної платіжної картки

15

100

500

Плата за переоформлення основної платіжної картки в разі закінчення терміну її дії, втрати (крадіжки), фізичного псування та з інших причин

10

80

350

Плата за переоформлення основної платіжної картки при підвищенні ії класу:

 

- з Visa Electron до Visa Classic

Послуга не передбачається

80

Послуга не передбачається

- з Visa Classic до VISA GOLD

Послуга не передбачається

Послуга не передбачається

250

Плата за оформлення додаткової платіжної картки:

 

- VISA GOLD

Послуга не передбачається

Послуга не передбачається

350

- VISA Classic

Послуга не передбачається

80

80

- VISA Electron

10

10

10

- VISA Electron Instant

Послуга не передбачається

Послуга не передбачається

Послуга не передбачається

Плата за переоформлення додаткової платіжної картки в разі закінчення терміну її дії, втрати (крадіжки), фізичного псування та з інших причин:

 

 

 

- VISA GOLD

Послуга не передбачається

Послуга не передбачається

350

- VISA Classic

Послуга не передбачається

80

80

- VISA Electron

10

10

10

- VISA Electron Instant

Послуга не передбачається

Послуга не передбачається

Послуга не передбачається

Плата за одержання готівки в касах банків і через банкомати:

 

- мережі ВAT КБ «ПРОЕКОНОМБАНК»

0.9% мін.1грн./ 0.9% мін. 0,2 USD/ 0.9% мін. 0,2 EUR

- мережі інших банків України

1.3% + 5 грн./ 1.3% + 1 USD / 1.3% + 0,8 EUR

- мережі закордонних банків

1.5% + 17 грн./ 1.5% + 3,5 USD / 1.5% + 3 EUR

Плата за зняття готівки в інших банках у сумі, що перевищує екв.10000$ в місяць

1%

Плата за конвертацію коштів, якщо валюта операції відрізняється від валюти картрахунку

0,7%

Нарахування процентів на залишок коштів на картрахунку, % річних

1%

1%

6,0%

4,0%

4,0%

Кредитний ліміт: при забезпеченні нерухомістю, гарантією юридичної особи, інших видах забезпечення

Визначається кредитним комітетом Банка

Комісія за встановлення кредитного ліміту

6%

Плата за користування кредитним лімітом, % річних

28%

16%

16%

28%

16%

16%

24%

15%

15%

Плата за користування кредитним лімітом після закінчення встановленого строку погашення заборгованості, % річних

36%

24%

24%

36%

24%

24%

36%

24%

24%

Пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитним лімітом, %

0,5% від суми прострочених відсотків за кожен день прострочки

Плата за овердрафт [1], % річних:

36% UAH / 24% USD / 24% EUR

Плата за користування овердрафтом після закінчення встановленого строку погашення заборгованості, % річних

48% UAH / 32% USD / 32% EUR

Плата за проведення операцій в банкоматах ВАТ КБ "Промекономбанк" та об'єднаній мережі банкоматів ПУМБ та Укрсоцбанку [2]:

 

- надання міні-виписки (5 останніх операцій)

0,5 грн. / еквів. 0,5 грн. / еквів. 0,5 грн.

- зміна ПІН-коду

5 грн. / еквів. 5 грн. / еквів. 5 грн.

- переказ коштів між картрахунками

0,5% min 2,5 грн. / 0,5% min 0,5 USD / 0,5% min 0,5 EUR

Плата за надання виписки по картрахунку на електронну адресу

безкоштовно

безкоштовно

Плата за надання дублікату виписки по картрахунку

10

Плата за надання довідки про наявність картрахунку та на вимогу Клієнта

10

Плата за виконання операцій з платіжними картками:

 

1. Блокування/Розблокування платіжної картки при вилученні її з електронного СТОП-листа

безкоштовно

2. Блокування платіжної картки при внесенні її до міжнародного паперового та електронного СТОП - листа

200 грн.

3. Безпідставна відмова Клієнта від операції за письмовою заявою

25 грн.* Тарифи, біля яких не зазначена валюта, сплачуються у національній валюті - гривні.[1] - перевищення витратного ліміту;

[2] - до складу мережі "Радіус" входять: ЗАТ "ПУМБ", АКБ "Укрсоцбанк", АБ "Ікар-банк", АБ "Кредит-Дніпро", АКБ "Морський Транспортний Банк", ЗАТ "Донгорбанк", АКБ "Індустріалбанк", ВАТ "КРЕДОБАНК", АКБ "Новий", ВАТ "Перший Інвестиційний Банк", АБ "Металург", АБ "Факторіал-Банк", АК "РЕАЛ БАНК", АКБ "Капітал", ЗАТ "ПроКредит Банк", АБ "Український Бізнес Банк", КБ "Місто Банк", "Промислово Фінансовий Банк", КБ "Український фінансовий світ", АКБ "Порто-Франко", КБ "СоцКом Банк", АКБ "Сведбанк", ТОВ "Банк Фамільний", АКБ "Європейський";ТОВ УКБ "Камбіо", АБ "АвтоЗАЗбанк, ВАТ КБ "Національний стандарт", ВАТ "АБ"Бізнес Стандарт", АКБ "Фінбанк", ВАТ Банк "Морской"; ОАО "Актабанк"Конвертація здійснюється за курсом банку, що діє на день списання суми з рахунку (за правилами платіжних систем ця дата не може бути пізніше ніж через 8 днів після зняття готівки у банкоматі або через 30 днів після зняття готівки у Банку або здійснення розрахунків за товари/послуги).

4068048908744075.html
4068199366667996.html
4068275290374032.html
4068359170707451.html
4068451460786795.html